Рапид Билд

Ги градиме вашите соништа

За нас

За нас

РАПИД БИЛД е градежна компанија која изведува објекти од секаков вид и тоа: станбени, деловни, индустриски објекти, магистрални гасоводи комплет со блок станици и главно мерно регулациони станици, атмосферски и фекални канализациони системи, патна инфраструктура со придружни објекти (подпатници, надпатници, пропусти, клучки), реконструкции, доградби итн.

Повеќе

Услуги

Станбено-деловни објекти

- Високоградба

Професионална изведба на станбени и деловни објекти со висококвалитетен материјал.

Повеќе

Индустриски објекти

- Високоградба

Професионална изведба на индустриски објекти како армирано-бетонски или челични конструктивни системи

Повеќе

Гасоводна Инфраструктура

- Нискоградба

Изведба на магистрални гасоводи со висок притисок преку ултра модерна опрема и материјали.

Повеќе

Канализациони системи

- Нискоградба

Изведба на атмосферски и фекални канализациони системи од секаков тип - бетонски, челични или ПВЦ системи.

Повеќе

Патна инфраструктура

- Нискоградба

Изведба на патишта со придружни патни објекти како подпатници, надпатници, терминали и партерни решенија.

Повеќе

Партнери

Новости

Сите новости

Побарајте понуда за соработка