Асфалтна База

Воспоставувањето на асфалтна база на операторот SINOHYDRO Co LTD се спроведе на територијата на општина Штип, во КО Сарчиево, на локација со вупна површина од од 38.139 m2. Локацијата за воспоставување на асфалтната база се наоѓа на оддалеченост од околу 6,5 km од градот Штип. Рапид Билд учествуваше како подизведувач на SINOHYDRO во овој проект.

Информации за проектот
Локација с. Три Чешми, Штип
Инвеститор Главен Изведувач на Автопат Миладиновци - Штип, СИНОХИДРО - Р.Кина
Улога Подизведувач на "СИНОХИДРО" - Р.Кина
Година 2015-2016

Побарајте понуда за соработка