Деловен Објект Св. Мина, Ул.Стив Наумов - Кеј Димитар Влахов КО

Деловниот објект Св.Мина сеуште е во фаза на тековна градба која е предвидено да биде реализирана во 2017 година. Волис Проперти ФЛ ДОО - Скопје овде се јавува како инвеститор, додека пак Рапид Билд е главниот изведувач на овој урбан проект. Деловниот објект брои 3 подрумски нивоа. Неговата катност е изразена со приземје + 7 ката + поткровје. Центарот на градот доби уште една модерна градба покрај самата река Вардар која е одлична локација за сите деловно ориентирани бизниси, кои се во потрага во совршената локација.

Информации за проектот
Локација Центар - Скопје
Површина 14 500 m²
Инвеститор Волис Проперти ФЛ ДОО - Скопје
Улога Главен Изведувач
Година 2016-2017

Побарајте понуда за соработка