Домување во Станбени згради П+6+Пк ГП 8.4

Станбено-деловниот објект кој се наоѓа во урбаната скопска населба Аеродром , на местото кај старата општина Аеродром, се одликува со урбан изглед и катност од приземје со дополнителни 7 ката . Истата има заедничко подрумско ниво за подземно паркирање со идентичната зграда до неа , како и посебна ламела наменета за деловниот простор.Како главен инвеститор на овој проект се јавува МЕГА ДОО- Куманово и истиот е предвидено да биде финално реализиран во текот на 2017 година. Рапид Билд во овој проект е изведувач на фаза карабина како и на сегментот со армирано-бетонска конструкција со ѕидарија.

Информации за проектот
Локација Населба Аеродром - Скопје
Површина 25 000 m²
Инвеститор Мега ДОО - Куманово
Акустик ДОО - Скопје
Улога Изведувач на фаза карабина
Армирано-бетонска к-ција со ѕидарија
Година 2016-2017

Побарајте понуда за соработка