Настрешница за покривање на материјали

  • Тип на конструкција – Челична
  • Проект реализиран во 2016 година
Информации за проектот
Локација Технолошко индустриска зона бр.14 - Штип
Површина 400 м2
Инвеститор Џонсон Контролс ДООЕЛ - Штип
Главен инвеститор Квалитет Пром
Улога Подизведувач на Квалитет Пром
Година 2016

Побарајте понуда за соработка