Потпатници на км 21+867 и км 23+000 на Автопат Миладиновци

Тип на конструкција – Армирано-бетонска конструкција со распон L=8m , висина H=7m

Информации за проектот
Локација Штип
Инвеститор Агенција за патишта на Р. Македонија
Главен инвеститор СИНОХИДРО - Р.Кина
Улога Подизведувачувач на "СИНОХИДРО" - Р.Кина
Година 2015-2016

Побарајте понуда за соработка