Сервис за одржување и поправка на моторни возила (продолжеток на Хала)

Тип на конструкција – Челична со распон L=24m , висина H=12m

Информации за проектот
Локација С.Речица - Куманово
Површина 3800 м2
Инвеститор ДЕТОИЛ ДОО - Куманово
Улога Главен Изведувач
Година 2016-2017

Побарајте понуда за соработка