Нискоградба

Гасоводна Инфраструктура

Изведба на магистрални гасоводи со висок притисок преку ултра модерна опрема и материјали.

Повеќе

Канализациони системи

Изведба на атмосферски и фекални канализациони системи од секаков тип - бетонски, челични или ПВЦ системи.

Повеќе

Патна инфраструктура

Изведба на патишта со придружни патни објекти како подпатници, надпатници, терминали и партерни решенија.

Повеќе

Побарајте понуда за соработка