Канализациони системи

Рапид Билд изведува атмосферски и фекални канализациони системи од секаков тип - бетонски, челични или ПВЦ системи. Со опремата и материјалите кои ги користи Рапид Билд повторно ја докажува својата професионалност и во ова поле.

Побарајте понуда за соработка