Патна инфраструктура

Рапид Билд изведува патишта со придружни патни објеки (подпатници , надпатници , клучки, мостови), терминали, партерни решенија итн.

Побарајте понуда за соработка