Strehim në ndërtesa Banimi P+6+Pk GP 8.4

Objekti afarist - i banimit që gjendet në lagjen urbane Aerodrom të Shkupit, në vendin tek komuna e vjetër Aerodrom, karakterizohet me pamje urbane dhe nga kati përdhes me 7 kate plotësuese. E njëjta ka nivel të përbashkët bodrumesh për parkim të nëndheshëm me ndërtesën identike afër saj, si edhe lamelë të veçantë të destinuar për hapësirën afariste. Si investitor kryesor i këtij projekti shfaqet MEGA DOO - Kumanovë dhe i njëjti është parashikuar që të realizohet në mënyrë finale gjatë vitit 2017. Rapid Bild në këtë projekt është kontraktues i fazës së karabinës si dhe kontraktues i segmentit me konstruksion betoni -të armuar me mur.

Informacione Project
Vend Lagja Aerodrom - Shkup
Hapësirë 25 000 m²
Investitor Mega DOO - Kumanovë
Akustik DОО - Shkup
Rol Kontraktues i fazës së karabinës
Konstruksion betoni i armuar me mur
Vit 2016-2017

Kërkoni ofertë për bashkëpunim