20
Dec
2016

Faqe e re Interneti e Rapid Bild!

Faqja e re e Rapid Bild është e lëshuar në përdorim. Të gjithë personat e interesuar për bashkëpunim mund t’i gjejnë të gjitha informacionet e nevojshme për kontakt në të njëjtën faqe, si edhe informacione për spektrin e shërbimeve që i ofron Rapid Bild për klientët e saj.

Faqen e Internetit mund ta shihni në http://www.rapidbild.com.mk/