Objekte banimi-afariste

Objektet e banimit - afariste të kryera nga ana e Rapid Bild si tipar kryesor mbahen me epitetin për objekte moderne dhe bashkëkohore, të realizuara dhe të kryera sipas të gjitha kritereve botërore. Në këtë lloj të ndërtesave të larta Rapid Bild kryhen performancë të tipit çelës në dorë, ku shfaqet si kontraktues në të gjitha fazat e ndërtimit ose kryhen vetëm fazën e karabinës (konstruksion betoni me armature me punë muratimi).

Rreth shërbimit

Ajo që Rapid Bild ua garanton me siguri është shpejtësia dhe cilësia e performancës që qendron si primati ynë. Prandaj, tiparet e objektit të ndërtuar nga Rapid Bild janë:

  • Performancë në periudhë sa më të shkurtër kohore
  • Materiale shumë cilësore
  • Teknologji e lartë

Kërkoni ofertë për bashkëpunim