Objekte industriale

Rapid Bild kryhen sisteme konstruktive të armuara ose konstruksione çeliku për të gjitha llojet e objekteve industriale (salla, uzina prodhimi, hangarë, streha, magazina, etj). Në varësi të nevojave dhe kërkesave të investitorit Rapid Bild shfaqet si kontraktues i të gjitha fazave të ndërtimit, ajo është tipi çelës në dorë ose si kontraktues vetëm i fazës së konstruksionit (beton të armuar ose çelik).

Rreth shërbimit

Për performancë të sistemeve konstruktive të çelikut Rapid Bild posedon:

  • uzina personale prodhimi
  • pajisje moderne
  • mjete transporti
  • materiale që mundësojnë performancë të shpejtë dhe cilësore

Kërkoni ofertë për bashkëpunim