Ndërtesa të ulëta

Infrastrukturë gazsjellësi

Performancë të gazsjellësve magjistralë me pajisje dhe materiale ultra moderne.

Më shumë

Sisteme kanalizimi

Performancë të sistemeve të kanalizimeve atmosferike dhe fekale të çdo lloji.

Më shumë

Infrastrukturë rrugore

Performancë të rrugëve me objekte shoqëruese rrugore si nënkalime, mbikalime, terminale dhe zgjidhje të katit përdhes.

Më shumë

Kërkoni ofertë për bashkëpunim