Infrastrukturë gazsjellësi

Duke përdorur pajisje dhe materiale ultra modern për ndërtim Rapid Bild u imponua si lider në performancën e Gazsjellësve Magjistralë në Republikën e Maqedonisë. Specifike për këto projekte është ajo që për here të pare një kompani maqedonase është bartës i punëve për ndërtim të gazsjellësit magjistral me presion të lartë.
Në mënyrë plotësuese është e mirë që të dihet se tek ne në Rapid Bild është realizuar furnizimi dhe përdorimi i pare i makinerive për saldim automatik (koka orbitale për saldim) në territorin e Republikës së Maqedonisë nga jashtë që mundësoi përfundim në kohë të punëve përfundimtare montuese-salduese të projektit në afat.
Gjithashtu për herë të pare RAPIT BILD DOO aplikoi izolim cilësor polietileni për izolim të bashkimeve të salduara, me çka u mundësua jetëgjatësi më e madhe e eksploatimit të gazsjellësit.

Rreth shërbimit

Rapid Bild mund të krenohet me ndërtimin e disa projekteve të rëndësishme të këtij lloji:

  • Gazsjellës magjistral pjesa Kleçovce - Stacioni bllok 5
  • Gazsjellës magjistral pjesa BS5 - Negotinë me GMRS Shtip dhe GMRS Negotinë
  • Gazsjellës magjistral pjesa Shkup - Tetovë - Gostivar
  • Gazsjellës magjistral pjesa Negotinë (Kavadarci) - Manastir

Kërkoni ofertë për bashkëpunim