Infrastrukturë rrugore

Rapid Bild kryhen rrugë me objekte rrugore shoqëruese (nënkalime, mbikalime, disnivele, ura), terminale, zgjidhje të katit përdhes etj.

Kërkoni ofertë për bashkëpunim